עבודות תחזוקה בתרנים אנטנות ומנופים

טיפוס תרנים מתייחס לכל עבודה המתבצעת על תורן, לרבות: עבודות שילוט, תחזוקה של התורן עצמו, בניית מנופים, טיפול באנטנות (תיקונים והחלפות), החלפת נורות וכבלי חשמל ואף עבודות צביעה ושיפוץ חזותי.

טיפוס תרנים מתייחס לתחום של טיפוס על מגדלים מסוגים שונים לצורך ביצוע עבודה.
לפי הגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה של משרד התמ"ת, מדובר בכל עבודה הנעשית בגובה או על גבי תורן ממנו עלול אדם ליפול לגובה העולה על שישה מטרים, למשל הרכבה, פירוק, כוונון, טיפול, תחזוקה, תיקון, חיבור או החלפת רכיבי התורן או המכלולים המורכבים עליו.
רוב העבודות בתחום התרנים שייכות לתחום התקשורת והחשמל, למשל: התקנה ותחזוקה של אנטנות על מגדלי תקשורת, טיפוס על מגדלי חשמל לצורך עבודה וכו'.

חברת HSP מעסיקה צוותים בעלי ניסיון עשיר בתחום טיפוס תרנים אשר עוברים הסמכות מקצועיות. מטפסים אלו מתמחים בגלישת בניין (סנפלינג) ומתמחים בטיפוס תרנים במקומות גבוהים ומורכבים: 

אנטנות סלולריות – טיפול ובחינה של ציוד סלולרי ואלקטרו אופטי רגיש. החלפה ותיקון או בחינת מצב הקונסטרוקציה.

טורבינות – בדיקת NDT, תיקונים של להבים וחלקי מנוע, בלמים.

מנופים – החלפת תאורה ותליית שלטים. מגרשי ספורט –  החלפת תיאורה בעמודי תאורה גבוהים. התקנת שילוט מאיר או רגיל.

מטפסי התרנים של HSP הינם אנשי מקצוע בעלי הסמכות מתאימות המוכרות בחוק ובעלי ידע בשיטות אבטחה ועבודה בגובה רב כולל אמצעים למניעת נפילה ושיטות להרמת ציוד.
העבודות נעשות תחת פיקוח מוקפד ובכפוף לתקנות הבטיחות העבודה בכלל, ובעבודה בגובה בפרט.